Datorspel med kvalitet

Vi minns alla de bästa datorspelen, de vi inte har kunnat stänga av. Kanske har du suttit där på småtimmarna och spelat The Sims, Minecraft eller World of Warcraft. Men vad är det som gör att vi fastnar så för vissa spel, medan andra blir tråkiga efter bara en kort stund? Här berättar vi mer om vilka faktorer som gör ett spel till en storsäljare och får spelarna att komma tillbaka efter mer.

Spelteori

När spelutvecklare designar spel sker det inte bara på måfå. Det finns en egen vetenskapsgren dedikerad till hur man skapar bra spel. Den kallas för spelteori eller speldesign, och innebär att man matematiskt utforskar mänskliga beteendemönster. Spelteori används också på andra områden, som psykologi, ekonomi och politik, samt datorvetenskap och biologi.

Online casinospel som spel på nätet kräver också en väl avvägd design i grunden för att upplevas som underhållande.

Genom olika metoder som experiment och enkäter har man försökt undersöka vad spel har för positiva och negativa effekter på människor.

Ett ”bra” spel

Spelindustrin vill ju gärna veta vad som gör att ett spel är ”bra”. Om man hittar en formel för ett spel som säljer bra och som många vill spela, kan man återupprepa försäljningssuccéer efter varandra. Men att ett spel är bra kan betyda flera olika saker. Det kan betyda att det är lätt att lära sig och att spela, att det är underhållande, eller att det ger en helt ny spelupplevelse som användaren inte råkat på förut.

Hur människor fattar strategiska beslut i sitt spelande är en del av spelteorin. Det som tydligt måste definieras för att kunna skapa matematiska modeller är vilka spelarna är, och vilka olika handlingar som spelarna kan utföra just när de ska fatta ett beslut. Man behöver också veta vilken utdelning varje val kan ge för användaren. Med hjälp av dessa faktorer och ett så kallat ”lösningskoncept” kan spelteoretikern få fram ett antal jämviktsstrategier per spelare. När spelet är i jämvikt kan den få alla utkomster med lika stor sannolikhet. Lösningskonceptet är en förutsägelse för hur spelaren kommer att lösa spelet, och vad det slutgiltiga resultatet kommer att bli.

Förutspå vad spelaren gör

Som spelutvecklare bör man alltså förutse alla lösningar som spelaren kan komma på för att klara av spelet, och lägga in kod och grafik för detta. Men man bör också tänka på vad som händer om spelaren gör något oväntat. Det är ett av de kriterier som gör att många användare tycker att ett spel är bra, att spelet svarar på ett korrekt sätt när spelaren provar en originell lösning. Så ju mer realistiskt det bakomliggande systemet är som spelutvecklaren skapat, desto större är chansen att det kan svara på ett adekvat sätt.

När det gäller plattformsspel eller andra spel där man måste utföra samma sekvens av handlingar gång på gång för att till slut lyckas nå målet, är förhållandet mellan svårighet och framgångsgrad viktigt. Om en utmaning visar sig för svår vill inte spelaren fortsätta försöka nå målet, och blir uttråkad. Men samtidigt får inte problemet upplevas som för enkelt för spelaren. Om utmaningen endast kräver några få enkla steg för att spelaren ska lyckas lösa den så får inte belöningscentrum i spelarens hjärna tillräckligt med stimulans. Genom forskning har man sett att datorspel aktiverar belöningscentrum i hjärnan, kopplat till måluppfyllelse i samband med spelandet. Ett ”bra” spel har alltså en bra avvägning mellan utmaning och måluppfyllelse.